Opšti podaci


Puno poslovno ime: Društvo za telekomunikacije TELEFONSERVIS d.o.o.

Skraćeno poslovno ime: TELEFONSERVIS d.o.o.

Sedište firme: Beograd - Savski Venac, Kralja Milutina 30, Republika Srbija

PIB: 100219481

Matični broj: 07013795

Šifra delatnosti: 6110 - Kablovske telekomunikacije

Broj žiro računa: 190-0000000007270-02 Jubmes banka a.d. Beograd

Radno vreme: 08:00 do 16:00