Održavanje


TelefonServis nudi trajnu poslovnu saradnju u okviru jedinstvenog ugovora kojim se obavezuje da uz određenu paušalnu ili na drugi način dogovorenu naknadu, obavlja sledeće poslove:


  • Stručno sagledavanje stanja vaših komunikacionih veza: interne veze, veze ka javnoj mreži Telekoma Srbija, veze za prenos podataka i priključenje na Internet,
  • Predlog idejnih rešenja za poboljšanje vaših TT veza i novih telekomunikacionih usluga u oblasti govornih i računarskih komunikacija i sveukupno unapređenje vaših informacionih i komunikacionih sistema,
  • Izrada kompletnih projekta,
  • Aspekti realizacije TT vodova za prenos podataka i mogućnosti priključenja na Internet mrežu,
  • Realizovanje projekta uz isporuku i montažu opreme i njeno servisiranje  u skladu sa posebnim ugovorom,
  • Otklanjanje smetnji (kvarova) na vezama ne samo u toku redovnog radnog vremena, već i van redovnog radnog vremena i u dane državnih praznika  uvek kada naručilac preko svog ovlašćenog lica uputi takav zahtev  uz nešto uvećanu naknadu prema propisima o prekovremenom radu i radu u vreme državnih praznika.

 

Molimo vas da nam dostavite vaše predloge i sugestije u cilju što boljeg i potpunijeg sagledavanja uzajamnih potreba i interesa i preciziranja oblika i načina buduće saradnje.