Reference

Referentnu listu naše firme čini preko 300 vodećih preduzeća u Srbiji od kojih su neke:

 

Marbo product d.o.o. - Strukturno kabliranje i implementacija CISCO aktivne mrežne opreme i ip telefonije
Verat d.o.o. - Strukturno kabliranje data centra po najvišim standardima
Komgrap a.d. - Telefonski sistem PANASONIC sa preko 1000 priključaka
Idea d.o.o. - Strukturno kabliranje i aktivna mrežna oprema za preko 800 priključaka
Pošta Srbije a.d. - Ispitivanje i proširivanje postojećih instalacija u 4 objekta
7. juli a.d. - Strukturno kabliranje, aktivna mrežna oprema i telefonski sistem