Kontakt centri

 

     Kontakt centar predstavlja informaciono-komunikaciono poslovno rešenje za interaktivnu komunikaciju sa klijentom putem telefona, faksa, mejla, SMS-a i Interneta. Najčešće se implementiraju onbound, odnosno, dolazni kontakt centri, kada korisnici pozivaju svog pružaoca usluga ili određeni servisni centar i dobijaju servisne informacije, dok u outbound , tj. odlaznim kontakt centrima zaposleni agenti pozivaju korisnike i primenjuju se u oblasti telemarketinga, istraživanja javnog mnjenja, i sl. Danas se realizuju i tzv. virtuelni kontakt centri u kojima se operativna mesta mogu nalaziti i na udaljenim lokacijama čineći jedinstven kontakt ili call centar.
     TelefonServis ima veliko iskustvo u planiranju i realizaciji call centara, implementaciji aplikacija za nadgledanje i praćenje njihovog rada, analitičku obradu informacija i izradu statističkih prikaza radi unapređenja efikasnosti call centara a samim tim i poslovanja preduzeća. Takođe vrši snabdevanje call centara adekvatnom profesionalnom opremom i implementiranje hardverskih i softverskih rešenja kojima se nadgleda i prati telefonski saobraćaj na svim lokalima i linijama čime se postiže bolja kontrola i ušteda tarifnih impulsa.