VoIP

 

IP telefonski sistemi su nova generacija kancelarijskih telefonskih sistema.


Umesto klasičnih telefonskih kablova, IP telefoni koriste strukturu računarske mreže.

Upotrebom IP sistema nema razvoda kablova za telefon i kablova za računarsku mrežu, nego i telefon i računarska mreža idu kroz isti kabl.

IP telefonija pruža niz dodatnih pogodnosti koje su do sada bile rezervisana samo za velike sisteme sa skupim centralama.

Objasnićemo samo neke do njih:

 1. Mogućnost korišćenja VoIP i standardne telefonije preko iste opreme:

  U preduzeću postoji samo 1 telefonska mreža na koju su priključene postojeće fiksne linije i dodatne VoIP linije. IP centrala se može programirati da automatski prepoznaje jeftiniju rutu za određene pozive na osnovu pozivnog broja.

 2. Jednostavnije postavljanje, konfiguracija i održavanje
 3. Nadogradnja sistema je moguća - sistem je skalabilan - što znači da se po potrebi može lako unaprediti
 4. Moguće je povezivanje više poslovnica preduzeća u jedinstvenu mrežu (npr. poziv iz poslovnice u Beogradu poslovnici u Novom Sadu se tretira kao poziv izmedju dva lokala)
 5. Ulaganja u opremu zadržavaju svoju vrednost - IP telefonija je tehnologija buducnosti
 6. Postoji interna baza podataka o svim pozivima koji su napravljeni iz firme
 7. Dostupne su napredne opcije kao sto su grupe, LCR (Least Cost Routing), Voicemail, sistemi za glasovno prosleđivanje poziva i sl.
 8. Veliki broj lokala i bolji kvalitet zvuka
 9. Profesionalni call centar, govorna pošta, muzika na čekanju

Razlozi za migraciju sa klasične na IP telefoniju mogu biti različite prirode. Recimo, to može biti povećanje broja pretplatnika koje postojeća telefonska centrala ne može da podrži, ili proširivanje mogucnosti klasične telefonske centrale mogucnostima koje pruža IP telefonija. Postepena migracija sa klasične na IP telefoniju odvija se u dve faze. U prvoj fazi se dodaje modul na postojeću telefonsku centralu, a u drugoj fazi se uklanja tradicionalna telefonska centrala. Prednosti postepene migracije su: brz i efikasan prelazak sa klasicne telefonije na IP telefoniju, mogucnost postepenog dodavanja pretplatnika koji koriste IP telefone, zadržava se postojeća infrastruktura, pa su ulaganja minimalna.

Uklanjanje klasične telefonske centrale uređaji koji koriste analogne telefonske prikljčke (analogni telefoni, fax uređaji) priključuju se na IP mrežu putem IP adapter

 

Konvergencija ka IP telefoniji se može izvršiti postupno, korištenjem specijanih uređaja VoIP Gateway-a. Ovaj uređaj u realnom vremenu konvertuje glasovne i fax pozive između javne telefonske i IP mreže. VoIP Gateway vrši kompresiju/dekompresiju glasa, paketizaciju, rutiranje poziva i kontrolnu signalizaciju. Na njega se poveze anaogni telefon i moguce je telefonirati sirom sveta po najnizim cenama.

Kompanija TelefonServis d.o.o. nudi VoIP Gateway uređaje sledećih proizvođača: Mediatrix, Dataflex, Audiocodes.