Cisco Unified Communications


Cisco Unified Communications 500 serija podržava sledeće servise:


Glasovnu komunikaciju: prosleđivanje poziva i uređivanje dolaznog i odlaznog telefonskog saobraćaja prema želji korisnika, voicemail funkcija, pozdravna govorna poruka po opcijama za dalje biranje, konferencjijski pozivi i ostali napredni govorni servisi
Video: Podržava video sesije uz pomoć Cisco Unified Video Advantage servisa
Wireless: Omogućava korisnicima izrazitu mobilnost i fleksibilnost u komunikaciji. Mobilnost korisnika je podržana i za telefonski i za internet saobraćaj.
Aplikacije: Olakšava rad korisnika uz sofisticirana desktop okruženja sa prikazima kalendara, e-mejla, i tzv. „Customer relationship management" programa
Bezbednost: Osiguran je visok nivo bezbednosti mreže i naprednim sigurnosnim opcijama koji omogućavaju pouzdanu odbranu od potencijalnih napada i pretnji sa mreže.Cisco Unified Communications Manager Express 8.5


Predstavlja pogodno rešenje za mala i srednja preduzeća koja već poseduju ili planiraju da koriste ISR (Integrated Service Routers) rutere novije generacije kao rešenje za svoje mrežno okruženje. Primenom Cisco Unified Communications Manager Express 8.5 rešenja ruter pored svoje osnovne uloge umrežavanja može obavljati i funkciju telefonske centrale zasnovane na upotrebi Cisco IP telefona, uključivši i IP telefone najnovije generacije, kao i drugu telefonsku opremu i uređaje zasnovane na SIP protokolu. Ovim se objedinjuju funkcije telefonske centrale i računarske mreže u jednom uređaju sa mogućnošću korišćenja udaljenih fiksnih i mobilnih lokala putem VPN-a.