Proizvodna linija CFM

SAF CFM je bežični sistem za tačka-tačka komunikaciju koji radi u frekvencijskim opsezima od 5-38 GHz. Obezbeđuje prenos govora i podataka, kako u urbanim, tako i u ruralnim oblastima, na rastojanjima do 60 km. CFM je dostupan sa brzinama prenosa od 4, 8, 16 i 34 Mbps.

CFM sistem realizuje se u dve varijante. Prva varijanta podrazumeva da se spoljašnja radio jedinica (ODU) i unutrašnja jedinica (IDU) instaliraju odvojeno, dok je druga mogućnost Full Outdoor Unit (FODU), kod koje su IDU i ODU integrisane u jednom uređaju. Odgovarajući interfejsi kod CFM su nxE1 ili E3, Ethernet ili njihova kombinacija.

 

Osnovne karakteristike:

- Frekvencijski opseg: 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32 i 38 GHz.

- Kapacitet: 4, 8, 16, 34 Mbps.

- Interfejsi: E1, E3, V.35, 10/100Base-T Ethernet.

- Obezbeđuje tačka-tačka povezivanje za rastojanja do 60 km.